Enighed om en fælles forståelse af bilag 1.1 i den centrale overenskomst mellem Egedal Lærerkreds og Egedal kommune

Der er den 28. april nåede Egedal Lærerkreds og Egedal kommune frem til en fælles forståelse af administrationsgrundlaget for skoleåret 2015-2016.

Kredsformand, Steen Herløv Madsen udtaler:

I det nuværende politiske klima i Egedal er det desværre ikke muligt at indgå aftaler om arbejdstiden. Når dette nu er sagt, så vil vi også slå fast, at vi er meget tilfredse med, at vi har kunnet indgå denne fælles forståelse om administrationsgrundlaget for lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid i det kommende skoleår. Det er et yderst fornuftigt grundlag, der er lagt for at forbedre arbejdsforholdene i det kommende år; et grundlag som sætter et max. for antallet af undervisningstimer for den enkelte, og som indhegner en rimelig tid til individuel forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Vi ser frem til, at vores skoleledere i den kommende tid udmønter den fælles forståelse til gavn for både ansatte, elever og forældre.

Emner

Målgruppe